Definicja biznesu

Pojęcie „biznes” jest w dziedzinie biznesu kategorią stosunkowo młodą. Wprowadzenie tego pojęcia do nazewnictwa ekonomicznego i jego zawrotna kariera w tym obszarze zastosowań wiąże się nierozłącznie z właściwościami i warunkami, w jakich przebiegają współczesne procesy gospodarcze. Coraz szybsze tempo działań, złożoność i zmienność metod wytwarzania, komplikowanie się sytuacji wewnętrznych oraz stanu i dynamiki otoczenia powoduje, że umiejętność przewidywania przyszłych procesów i przystosowania się do oczekiwań staje się jedną z najważniejszych umiejętności współczesnego kierownictwa przedsiębiorstwa.

W literaturze przedmiotu trudno znaleźć jakąś jedną, powszechnie akceptowaną definicję tego pojęcia. W większości jednak rozważań terminologicznych wskazuje się na jego wojskowe pochodzenie. W terminologii wojskowej „biznes” oznacza sztukę prowadzenia wojny, umiejętność kierowania i wygrywania wielkich kampanii. W potocznym znaczeniu używa się pojęcia strategii jako synonimu „wielkich zmian” lub „ważnych decyzji”, a niekiedy jako symbolu „gwarancji sukcesu”. W ekonomii „strategia” oznacza działalność państwa i organizacji gospodarczych w celu zapewnienia realizacji celów polityki społeczno – gospodarczej. Wreszcie w teorii biznesu traktuje się jako sposób uzyskania powodzenia organizacji. W tym przypadku pojęcie to można zdefiniować co najmniej z dwóch punktów widzenia: co organizacja zamierza robić oraz co rzeczywiście robi, niezależnie od tego czy jej działania były z góry zamierzone.


| | |